ALL CATEGORIES
TOTAL 2408 PRODUCTS
Site Navigation

आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज

300.00

Out of stock
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

  • Language: मराठी
  • Pages: 192
  • Binding: Paperback

डॉ सोमनाथ कदम यांनी “आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज” हे पुस्तक लिहून आंबेडकरी चळवळीतील अंत:प्रवाहांच्या अभ्यासाला चालना दिली आहे. भारतीय समाजात जात हे एक वास्तव असून, भारतीय लोकशाहीत आज ते मध्यवर्ती बनले आहे. या वास्तवाचा चौफेर अभ्यास करून ते नीट समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाला भारतात राजकारण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे जाती, त्यांची परस्परांशी असलेली नाती आणि संबंध, ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर तपासून पाहणे, त्यात कालानुक्रमाने होणारे बदल आणि त्यामागील असलेली भौतिक कारणे शोधून काढणे हे अभ्यासकांपुढील मोठे आव्हान आहे.

मातंग ही जात अस्पृश्य मानली गेल्यामुळे तिचा समावेश चातुर्वण्य व्यवस्थेत होत नाही. भारतातील सर्व अस्पृश्य जातींचा समावेश पंचम म्हणून केलेला आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.